Nam Trà My đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 1/4, huyện Nam Trà My tổ chức hội nghị gặp mặt báo chí đầu năm 2024 nhằm thông tin tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My Trần Duy Dũng đã thông tin đến các cơ quan báo chí về tình hình kinh tế - xã hội của huyện năm 2023.

img-5132-1711979362.jpg
Phiên chợ sâm Ngọc Linh diễn ra vào sáng ngày 1/4

Theo đó, trong sản xuất Nông - Lâm nghiệp, tổng sản lượng cây lương thực có hạt năm 2023 đạt 100,3% so với nghị quyết HĐND huyện. Các loại cây dược liệu bản địa: quế Trà My, sâm Ngọc Linh... được tập trung mở rộng, diện tích trồng mới tăng nhiều so với kế hoạch năm trước, đạt 118,5%.

Năm 2023 địa phương đã trồng mới 35,5ha sâm Ngọc Linh, đạt 142%. Ngoài ra, huyện tiếp tục chăm sóc 5ha vườn giống quế gốc Trà My tại xã Trà Nam và 14 cây quế trội, 10ha rừng quế chuyển hóa tại xã Trà Dơn, bảo tồn giống quế gốc Trà My.

Trong năm 2023, huyện đã tổ chức thành công các phiên chợ sâm Ngọc Linh hằng tháng. Có 12 chủ thể đăng ký và có 4 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Huyện đã phối hợp với Sở Công Thương, ngành điện đầu tư nhiều công trình điện trên địa bàn, tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 84,4%.

Tổng thu ngân sách địa phương năm 2023 đạt 1.356 tỷ đồng (đạt 173% kế hoạch), trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt 73 tỷ đồng (đạt 145% kế hoạch). Tổng chi ngân sách địa phương 1.209 tỷ đồng (đạt 154% kế hoạch), trong đó chi đầu tư phát triển 492 tỷ đồng (đạt 162%), chi thường xuyên 504 tỷ đồng (đạt 125%).

Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, từng bước được cải thiện, nguồn vốn đầu tư do huyện quản lý là hơn 465,8 tỷ đồng (gồm kế hoạch vốn năm 2022 chuyển sang hơn 108,2 tỷ đồng và kế hoạch vốn năm 2023 là 357,6 tỷ đồng).

Trong năm 2023, đã đào tạo nghề cho 443 lao động (đạt 126,5% so với chỉ tiêu được giao); số lao động qua đào tạo của huyện đến nay là 6.921 người (đạt 36,11% chỉ tiêu). Các chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm, giải quyết kịp thời, đầy đủ theo quy định. Toàn huyện giảm 645 hộ nghèo (tỷ lệ giảm 8,39%), tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện còn 36,3%.

Tại hội nghị, các phóng viên, nhà báo, biên tập viên, lãnh đạo các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã được xem bộ sưu tập trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nam Trà My.

qno1-1711978433.jpg
Nghi thức ấn nút khai trương Sàn thương mại điện tử Nam Trà My.

Dịp này, UBND huyện Nam Trà My đã khai trương Sàn thương mại điện tử sâm Ngọc Linh, dược liệu và hàng nông sản Nam Trà My. Đây là mô hình kinh tế số nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn huyện gắn kết với thị trường trong và ngoài nước hiệu quả hơn./.

Nguyễn Thuyết