Lâm Đồng: Chuyển đổi mục đích sử dụng gần 3.000m2 đất rừng thông để xây dựng khách sạn – resort Lạc Hồng

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc đã ký quyết định phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng khách sạn - resort Lạc Hồng tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt.

Theo Quyết định, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt chuyển mục đích sử dụng 2.860m2 rừng trồng thông ba lá tại tiểu khu 162A thuộc địa giới hành chính phường 4, TP Đà Lạt sang mục đích khác.

Đồng thời, cho phép Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Lạc Nam bồi thường giá trị lâm sản trên diện tích này để tiếp tục xây dựng công trình dự án Khu nghỉ dưỡng khách sạn - resort Lạc Hồng tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm.

rung-thong-1690794179.jpg
Ảnh minh họa.

Quyết định cũng nêu rõ, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Lạc Nam lập hồ sơ, thủ tục tận dụng lâm sản, giải phóng mặt bằng tiếp tục xây dựng công trình dự án Khu nghỉ dưỡng khách sạn - resort Lạc Hồng.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện tận dụng lâm sản; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh việc trồng rừng thay thế diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Khu nghỉ dưỡng khách sạn - resort Lạc Hồng do Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Lạc Nam làm chủ đầu tư, là một trong những dự án có quy mô lớn tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Theo Quyết định 1766/QĐ-UBND ngày 21/8/2019, Khu nghỉ dưỡng khách sạn - resort Lạc Hồng có diện tích đất chuyên dùng là 16.261m2, trong đó, phần diện tích công trình có mái che là 5.093m2 và phần công trình không có mái che là 11.168m2. Diện tích đất lâm nghiệp mà UBND tỉnh Lâm Đồng đã cho Lạc Nam thuê để thực hiện dự án là 96.839m2. Như nhiều dự án khác tại khu vực hồ Tuyền Lâm, Khu nghỉ dưỡng khách sạn - resort Lạc Hồng cũng bị chậm tiến độ và được UBND tỉnh Lâm đồng điều chỉnh thời gian gia hạn đưa đất vào sử dụng theo Quyết định số 1242/UBND-ĐC ngày 02/3/2022.

Ánh Dương (t/h)