Trong nước

Mô hình hợp tác cứu giúp các trang trại nhỏ ở Mỹ

15/10/2021 11:11:53

Trong bối cảnh mà sự gia tăng các doanh nghiệp thuộc sở hữu của công nhân diễn ra trên toàn quốc, các trang trại nhỏ đang từ bỏ quyền sở hữu trang trại truyền thống và bắt đầu gặt hái thành quả của hình thức hợp tác canh tác.