Trong nước

Đã có 27 địa phương tái khởi động tuyến vận tải khách liên tỉnh

16/10/2021 07:00:08

Theo Bộ Giao thông Vận tải, tính đến 15/10, có 27 Sở Giao thông Vận tải đã báo cáo và được UBND địa phương chấp thuận phương án hoạt động trở lại các tuyến vận tải khách liên tỉnh