Thế giới

Hàng nghìn héc ta rừng tại Indonesia bị chặt phá vì... ô tô điện

10/10/2023 12:51:15

Có ít nhất 76 nghìn héc ta rừng tại Indonesia bị chặt phá để nhường chỗ cho 329 mỏ Nicken đi vào khai thác, phục vụ sản xuất ô tô điện.