Siêu thị

Đặc điểm, vai trò, vị trí của ngành nông nghiệp

02/11/2023 11:52:34

Nông nghiệp là ngành có lịch sử phát triển lâu đời, các hoạt động nông nghiệp đã có từ hàng nghìn năm nay kể từ khi con người bỏ nghề săn bắn và hái lượm.