Bạn đọc - Pháp lý

Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng ở huyện Anh Sơn

26/10/2023 07:20:20

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh phối hợp với huyện Anh Sơn cùng đại diện nhà tài trợ tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện.