Bạn đọc - Pháp lý

Phương pháp đặc biệt biến rác nhựa sinh học thành phân bón

18/11/2021 13:24:57

Các nhà khoa học tại Nhật Bản vừa phát triển thành công phương pháp giúp chuyển nhựa sinh học thành phân bón, góp phần thúc đẩy việc tái sử dụng rác thải nhựa trong tương lai.