Bắc Ninh có 102 sản phẩm OCOP năm 2023

Các sản phẩm vừa được tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tham gia chương trình OCOP năm 2023 thuộc các lĩnh vực lương thực, thực phẩm, dược liệu, đồ uống, đồ thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng,...

san-pham-ocop-1695096656.png

Sản phẩm OCOP 5 sao của Công ty 879 Việt Nam - Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt cho 102 sản phẩm của 40 chủ thể tham gia Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm - OCOP năm 2023.

Theo đó, các địa phương trong tỉnh Bắc Ninh có nhiều sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm nay gồm thị xã Quế Võ có 23 sản phẩm của 8 chủ thể, thành phố Từ Sơn có 18 sản phẩm của 5 chủ thể, thị xã Thuận Thành có 13 sản phẩm của 6 chủ thể, huyện Tiên Du có 12 sản phẩm của 5 chủ thể và thành phố Bắc Ninh có 12 sản phẩm của 4 chủ thể.

Chương trình OCOP nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Khánh Hà