Bắc Giang hỗ trợ tiền cho 6 chủ thể phát triển sản phẩm OCOP

6 chủ thể sản xuất các sản phẩm OCOP vừa được tỉnh Bắc Giang hỗ trợ tiền mặt để phát triển thương hiệu.

vai-thieu-say-kho-1694141598.png

Bắc Giang hỗ trợ tiền cho 6 chủ thể phát triển sản phẩm OCOP - Ảnh minh họa.

Với mục tiêu thúc đẩy và tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất và phân phối các sản phẩm OCOP, tỉnh Bắc Giang đã áp dụng chính sách hỗ trợ tiền mặt cho các chủ thể xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Giang hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi chủ thể xây dựng và đăng ký nhãn hiệu OCOP. 6 chủ thể được hỗ trợ lần này gồm hộ kinh doanh Trần Quốc Hương (TP Bắc Giang), hợp tác xã sản xuất và thương mại Huy Linh, hợp tác xã Nông sản Thành Phát - Lục Ngạn, hộ kinh doanh Vũ Trung Hiếu (huyện Lục Ngạn), hợp tác xã Nông nghiệp Hạ Sơn và hợp tác xã Cường Nhung (huyện Yên Thế).

Cùng với đó, có 29 sản phẩm OCOP được hỗ trợ chi phí bao bì, tem nhãn nhận diện, trong đó có 2 sản phẩm chuẩn 5 sao được hỗ trợ 100 triệu đồng/sản phẩm, 2 sản phẩm chuẩn 4 sao được hỗ trợ 50 triệu đồng/sản phẩm, và 25 sản phẩm chuẩn 3 sao được hỗ trợ 30 triệu đồng/sản phẩm.

Các sản phẩm OCOP chuẩn 5 sao được hỗ trợ lần này là Vải thiều nước đường và Long nhãn nước đường. Các sản phẩm OCOP 4 sao được hỗ trợ gồm Giáp tửu Tây Yên Tử, mỳ gạo Lục Ngạn.

Đại diện UBND tỉnh Bắc Giang cho hay, kinh phí hỗ trợ lần này được trích từ nguồn sự nghiệp kinh tế thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023, nhằm hỗ trợ kịp thời người dân và doanh nghiệp có điều kiện phát triển thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm OCOP, tạo được số lượng hàng hóa lớn, chất lượng sản phẩm cao, gia tăng sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững cho các sản phẩm.

Khánh Hà