Bắc Giang: Nhiều xã được bổ sung vào danh sách phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

UBND tỉnh Bắc Giang mới ban hành văn bản điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 2831/KH-UBND ngày 21/6/2022 của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Giang về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
trong-rau-cong-nghe-cao-min-1694204741.jpg
Mô hình trồng rau công nghệ cao tại tỉnh Bắc Giang - Ảnh minh họa.

Theo đó, 7 xã được điều chỉnh bổ sung phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, gồm các xã Xuân Cẩm (huyện Hiệp Hòa); xã Trung Sơn; xã Minh Đức (huyện Việt Yên); xã Cao Xá (huyện Tân Yên); xã Thanh Lâm, xã Yên Sơn (huyện Lục Nam); xã Nam Dương (huyện Lục Ngạn).

Hai xã Tân Sơn (huyện Lục Ngạn) và Đồng Hưu (huyện Yên Thế) được bổ sung vào nhóm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, xã Thượng Lan, xã Quang Châu, xã Hương Mai (huyện Việt Yên); xã Danh Thắng, xã Mai Trung (huyện Hiệp Hòa) được bổ sung vào nhóm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Sau đợt điều chỉnh này, huyện Tân Yên là huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Toàn tỉnh có 39 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, 75 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 19 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng thời, UBND tỉnh đồng ý bổ sung triển khai 2 dự án hỗ trợ xây dựng công trình thủy lợi, giao thông nội đồng cho một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2025, với kinh phí dự kiến 23.997 triệu đồng và dự án hỗ trợ xây dựng công trình nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế biến cho một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2025 , với kinh phí dự kiến 25.489 triệu đồng.

Doãn Trung