Vượt sóng lớn cứu thành công thuyền viên người Quảng Nam bị gãy cổ nghiêm trọng

Trong quá trình lao động trên biển, một thuyền viên người Quảng Nam bị tai nạn nghiêm trọng dẫn đến gãy cổ. Lực lượng cứu hộ đã vượt sóng dữ để cấp cứu an toàn cho một ngư dân Quảng Nam trên biển Khánh Hoà.

"Vượt sóng lớn cứu thành công thuyền viên người Quảng Nam bị gãy cổ nghiêm trọng"

Văn Thi