Thực hiện quy trình giới thiệu chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII đã thực hiện quy trình giới thiệu cán bộ ứng cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng ngày 10/4, Tỉnh ủy Quảng Nam phát đi thông cáo báo chí về Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII.

cong-bo-1-1712759014.jpg
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Theo thông cáo, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII đã diễn ra vào chiều ngày 8/4 và sáng ngày 9/4. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình các mặt công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024; thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để thực hiện nhiệm vụ quý II/2024...

Tại đây, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu trong quý II/2024, các cấp ngành tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; mỗi cơ quan đơn vị, mỗi cấp ủy quan tâm làm tốt hơn công tác tư tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, vượt qua khó khăn thách thức, cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thi đua lao động, cống hiến, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ.

Đồng thời yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện hoàn thành việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và tập trung khắc phục vi phạm, khuyết điểm theo nội dung thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Phát huy hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Thông tin từ thông cáo cũng cho biết, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031; bổ sung Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện quy trình giới thiệu cán bộ ứng cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Nguyễn Thuyết