Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 16/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và khai mạc Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia năm 2024.
23a8b1924c74e02ab965-1710644341.jpg
Toàn cảnh Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh,sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Theo Bí thư Lương Nguyễn Minh, hội nghị lần này công bố các nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây sẽ là cơ sở để tỉnh xác định định hướng, mục tiêu, hoạch định chính sách, quản lý toàn diện trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian lãnh thổ với tư duy đổi mới, sáng tạo, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng thời bảo đảm tính kết nối đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và là cơ sở quan trọng để xây dựng Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

luong-nguyen-minh-triet-1-1710644399.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu, ngay sau hội nghị này, đề nghị các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh hết sức chủ động trong công việc, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ ngành Trung ương triển khai ngay các phần việc tiếp theo nhằm tổ chức quản lý, thực hiện quy hoạch tỉnh, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng phê duyệt; đồng thời nghiên cứu, đề xuất, ban hành cơ chế, chính sách, các giải pháp thực hiện phù hợp với kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, đầy trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước; ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tập trung sức lực, trí tuệ của cả hệ thống chính trị, các đơn vị tư vấn, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh đã tích cực tham gia trong suốt quá trình lập quy hoạch để có được kết quả công bố tại hội nghị hôm nay.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tận dụng các lợi thế so sánh, tìm kiếm không gian mới, cơ hội phát triển mới, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, tạo nên những giá trị khác biệt, riêng có của Quảng Nam để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Quy hoạch tỉnh và tổ chức thành công Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia 2024./.

Nguyễn Thuyết