Thanh Hóa: Tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy rừng

Trong những đợt nắng nóng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Để giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chủ động phòng cháy chữa cháy rừng.
kiem-lam-1713248055.jpg
Kiểm lâm Thanh Hóa thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, năm 2024 nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra ở nhiều địa phương, làm nguy cơ xảy ra cháy rừng ở nhiều nơi là rất cao, có thể gây thiệt hại về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân.

Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Văn bản số 1181/SNN&PTNN-CCKL về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy.

Theo đó, đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, Ban chỉ đạo mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (BCĐMTPTLNBV), chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có rừng, gần rừng; các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể, trường học trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm tăng cường công tác tuyên truyền về bảo về và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến cộng đồng dân cư.

Tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; chỉ đạo kiểm tra, rà soát phương án, kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, có phương án đảm bảo lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, không để xảy ra phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; trước mắt, giám sát chặt chẽ việc tạm sử dụng rừng để thực hiện thi công công trình tạm phục vụ thi công dự án lưới điện để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, nhưng không chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích tạm sử dụng rừng, theo đúng quy định.

Thực hiện nghiêm việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, phát huy vai trò của ngưởi đứng đầu chính quyền các ấp, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn bản cũng yêu cầu các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, Công ty Lâm nghiệp; các chủ rừng Nhà nước khác trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp về bảo vệ và phát triển rừng.

Quản lý chặt chẽ diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao; phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở để xác định rõ diện tích còn chồng lấn với các hộ gia đình, cá nhân, không để người dân lấn chiếm sản xuất, canh tác trên đất bị lấn chiếm./.

Hà Khải