Nhà báo phải đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu

Một góc nhìn riêng của tôi về nghề báo ở Việt Nam. Vì sao lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc luôn là tiêu chí hàng đầu của báo chí các quốc gia dù thể chế chính trị khác nhau... Vài chia sẻ của cá nhân tôi về nghề báo. Rất mong nhận được sự phản hồi và thảo luận của các đồng nghiệp và những người quan tâm đến báo chí.

"Nhà báo phải đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu"

Nhà báo Vũ Quang