Nghệ An phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm được ưu tiên hỗ trợ năm 2022

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định 1957/QĐ-UBND về việc phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.
410031342f74c62a9f658123422-18102019-1657291919.jpg
Đảo chè thuộc huyện Thanh Chương (Nghệ An)

Theo đó, sẽ có 9 nhóm ngành hàng, sản phẩm được phê duyệt vào danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các nhóm ngành hàng, sản phẩm được phê duyệt lần này gồm: Cây nguyên liệu phục vụ chế biến (Mía, Chè, Sắn); Chăn nuôi (Lợn, gia cầm) Lúa, Lạc; Cây ăn quả (Cam, Quýt, Bưởi, Chanh, Dứa, Ổi, Xoài, Mận, Chuối); Cây lâm nghiệp (rừng trồng); Cây dược liệu; Nuôi tôm, cá; Cây rau, củ, quả các loại.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở NN&PTNT và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ các ngành hàng, sản phẩm được lựa chọn để thông báo công khai trên địa bàn; hàng năm cập nhật các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể các nhóm ngành hàng, sảm phẩm sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

Chính sách hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết: Chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 200 triệu đồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường.

20220708-214825-1657292034.jpg
Ngành nuôi tôm được Nghệ An ưu tiên hỗ trợ trong năm 2022

Chính sách hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết: Dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: Nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 4 tỷ đồng.

Chính sách hỗ trợ đào tạo, tập huấn và giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm: Ngoài phần hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết quy định, các bên tham gia liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nội dung sau: Hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường cho cán bộ quản lý hợp tác xã và nông dân tham gia liên kết theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo nghề liên quan đến các hợp đồng, dự án liên kết theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hỗ trợ 50% chi phí giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm cho 02 vụ hoặc 02 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã; Hỗ trợ 40% và không quá 300 triệu đồng chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi cho mỗi hợp đồng, dự án liên kết.

Quốc Cường