Nghệ An có hơn 30.000ha canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã mang lại rất nhiều kết quả thiết thực đặc biệt là hiệu quả kinh tế khi các vùng sản xuất này đã cho thu nhập cao gấp 2 - 3 lần so với sản xuất nông nghiệp đại trà.
17-13-19-ru-sch-fvf-trong-nh-kinh-1710062498.jpg
Trang trại trồng rau sạch Oganic của công ty CP sản xuất và cung ứng rau quả sạch quốc tế (thương hiệu FVF) thuộc Tập đoàn TH tại huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Nghệ An đã có hơn 31.000 ha canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trong đó, diện tích trồng trọt trên 30.600 ha, diện tích nuôi trồng thủy sản là 462,7 ha.

Nghệ An hiện có 25 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó, có một số doanh nghiệp tiêu biểu như Tập đoàn TH, Vinamilk Nghệ An… Đây là những doanh nghiệp đi đầu, tạo sức lan tỏa trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Nghệ An.

Đến nay, tỉnh Nghệ An có 6 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, Công ty Nafood Group là doanh nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận; các doanh nghiệp còn lại, gồm Công ty TNHH Việt Úc Nghệ An, Công ty cổ phần Thực phẩm sữa TH, Trang trại bò sữa Vinamilk Nghệ An, Công ty Sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin, Công ty Mía đường Nasu do UBND tỉnh công nhận. Giá trị sản xuất bình quân của những vùng sản xuất này đạt trên 250 triệu đồng/ha/năm.

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xúc tiến đầu tư; Rà soát, xây dựng danh mục các dự án, lĩnh vực cây, con chủ lực để thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư ứng dụng công nghệ cao liên kết với nông dân để tổ chức sản xuất nguyên liệu gắn với xây dựng các nhà máy chế biến; đẩy nhanh tiến độ triển khai khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao để thu hút đầu tư…

Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An đã đề ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Trong đó, việc lấy doanh nghiệp làm trung tâm là chiến lược hàng đầu, đi đôi với đó là ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm hàng hóa có lợi thế, nhất là doanh nghiệp có năng lực tiếp cận công nghệ cao vào sản xuất./.

Quốc Cường