Kon Tum cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sâm củ Ngọc Linh

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum vừa trao Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ cho 2 công ty trên địa bàn.

Theo đó, Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho 10.000 sâm củ trên 10 năm tuổi. Địa điểm trồng sâm Ngọc Linh của công ty này tại lô 3, khoảnh 2, tiểu khu 220 thuộc xã Măng Ri huyện Tu Mơ Rông. Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum được quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ. Hội Dược liệu tỉnh Kon Tum phát hành, quản lý, cấp tem cho công ty theo số lượng sâm củ được khai thác.

sam-ngoc-linh-1692175781.jpg
Sâm Ngọc Linh lần đầu tiên được Kon Tum cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý - Ảnh: Báo Kon Tum điện tử.

Tiếp đến, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum cũng trao Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho 2.200 sản phẩm sâm củ trên 6 năm tuổi của Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum. Địa điểm trồng sâm Ngọc Linh tại lô 17b, khoảnh 5, tiểu khu 227 thôn Mo Za xã Ngọc Lây huyện Tu Mơ Rông.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đề nghị 2 công ty được cấp Giấy chứng nhận phải gắn tem chỉ dẫn địa lý lên sản phẩm sâm củ Ngọc Linh; lập sổ theo dõi; việc khai thác sâm củ phải có ngày tháng, số lượng khai thác, mục đích khai thác để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra việc sử dụng chỉ dẫn địa lý cũng như tem chỉ dẫn địa lý; các sản phẩm chế biến từ sâm củ, công ty phải làm hồ sơ nộp Sở Y tế để xin cấp chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Với các doanh nghiệp, nhóm hộ trồng sâm chưa được cấp chỉ dẫn địa lý sâm củ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đề nghị các đơn vị tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ để được cấp trong thời gian tới.

Với các hộ nhỏ lẻ, đề nghị các huyện về hướng dẫn thành lập các nhóm hộ sản xuất trên địa bàn để xin cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý vì từng hộ đơn lẻ, số lượng không lớn, kiểm tra, kiểm soát sẽ khó.

Các tem chỉ dẫn địa lý sẽ do Hội Dược liệu tỉnh Kon Tum phát hành, quản lý, cấp tem cho các doanh nghiệp theo số lượng sâm củ được khai thác. Việc cấp tem sẽ được kiểm soát chặt.

Theo thống kê, đến nay tỉnh Kon Tum đã phát triển được trên 1.700 ha sâm Ngọc Linh tại địa bàn 2 huyện Tu Mơ Rông và Đăk Glei. Việc cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý nhằm giúp sản phẩm đưa ra thị trường bảo đảm cơ sở pháp lý để người tiêu dùng lựa chọn đúng sản phẩm sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Hoàng Hà (t/h)