Khởi động Đề án chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng xanh

Ngày 12/6, tại huyện Tháp Mười, Bộ NN&PTNT phối hợp với tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khởi động Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” tại tỉnh Đồng Tháp.
khoi-dong-trong-lua-chat-luong-cao-3-1718198305.jpg
Khởi động Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa tại Đồng Tháp.

Đồng Tháp là 1 trong 5 tỉnh được Bộ NN&PTNT lựa chọn thí điểm Đề án. Theo kế hoạch, đến năm 2025, tỉnh Đồng Tháp sẽ triển khai Đề án tại 7 huyện, thành phố trồng lúa của tỉnh, gồm các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười và TP Hồng Ngự, tổng diện tích gần 70.000ha. Riêng đến năm 2030, ngoài 7 địa phương nêu trên, sẽ triển khai thêm Đề án tại huyện Lấp Vò, với tổng diện tích 161.252ha.

HTX Dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười là đơn vị tham gia Đề án với diện tích 50 ha, bắt đầu từ vụ Thu Đông 2024, Đông Xuân 2024 - 2025 và Hè Thu 2025. Nông dân tham gia đề án được hỗ trợ 50% chi phí vật tư, như giống, phân bón, chế phẩm phân hủy rơm rạ, ứng dụng cơ hóa (máy sạ cụm/sạ hàng khí động học), máy bay phun thuốc.

Theo ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Giám đốc Sở NN&PTNT Đồng Tháp, việc khởi động Đề án nhằm hình thành vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, gắn với tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình canh tác bền vững nhằm gia tăng giá trị. Từ đó, giúp cho địa phương phát triển bền vững ngành lúa gạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thu nhập và đời sống của người trồng lúa, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính.

khoi-dong-trong-lua-chat-luong-cao-1-1718198366.jpg
Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi và các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ký kết thỏa thuận nguyên tắc hợp tác liên kết sản xuất tiêu thụ trong thực hiện Đề án.

Tại lễ khởi động còn diễn ra ký kết thỏa thuận nguyên tắc hợp tác liên kết sản xuất tiêu thụ giữa HTX Dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi và các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; đồng thời, thực hiện nghi thức xuống giống lúa bằng cơ giới hóa.

Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL nhằm phát triển bền vững ngành lúa gạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống của người trồng lúa, bảo vệ môi trường. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang cùng cộng đồng quốc tế thực hiện các cam kết và xu hướng toàn cầu, về ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó xác định giảm phát thải khí nhà kính là một trong những nỗ lực đang được thực hiện.

khoi-dong-trong-lua-chat-luong-cao-2-1718198290.jpg
Tại Lễ khởi động, nghi thức làm đất, xuống giống bằng cơ giới hóa được thực hiện.

Mặc dù các mô hình thực hiện theo Đề án 1 chỉ mới được triển khai thí điểm tại một số HTX trên địa bàn tỉnh, nhưng bước đầu đạt được nhiều tín hiệu tích cực. Việc triển khai Đề án nhằm hình thành vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình canh tác bền vững nhằm gia tăng giá trị, phát triển bền vững của ngành lúa gạo; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thu nhập và đời sống của người trồng lúa; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính.

Trong năm 2024, Đồng Tháp đăng ký tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao với 28.000 ha, năm 2025 gần 70.000 ha và đến năm 2030 tăng lên gần 162.000 ha./.

Bình Nguyên