Huyện Sóc Sơn (TP. Hà Nội): Cưỡng chế công trình vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn xã Minh Trí

Ngày 2/6/2023, UBND xã Minh Trí phối hợp với các ngành chức năng của huyện tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Nhật Toàn đã có hành vi vi phạm “Chuyển đất rừng phòng hộ là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép”, tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.
1-1685723761.jpg
Công trình của ông Nguyễn Nhật Toàn đã có hành vi vi phạm “Chuyển đất rừng phòng hộ là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép”

Được biết, theo Quyết định số 185/QĐ-CCXP ngày 26/5/2023 của UBND xã Minh Trí về việc Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định số 391/QĐ-XPHC ngày 01/12/2022 đối với ông Nguyễn Nhật Toàn (địa chỉ thường trú: Tổ 21, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Trong nội dung có nêu: Phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra cần được khắc phục là: Chuyển đất rừng phòng hộ là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện và thời gian thực hiện: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Thời gian thực hiện: 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Địa điểm thực hiện: Lô 5.3, Khoảnh 10, Bản đồ quy hoạch rừng phòng hộ bảo vệ môi trường xã Minh Trí, địa chỉ: Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

2-1685723802.jpg
Văn bản Quyết định số 185/QĐ-CCXP ngày 26/5/2023 của UBND xã Minh Trí về việc “Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả”

Được biết, quy mô công trình gồm: 01 nhà 3 tầng diện tích 163,6 m2; 01 nhà 1 tầng diện tích 21,45m2; 01 nhà 1 tầng diện tích 26,5m2, kết cấu nhà khung bê tông cốt thép, tường xây gạch chỉ đặc; 01 bể bơi diện tích 128,48 m2 và hạng mục tường bao.

Trước đó, chính quyền địa phương đã thực hiện đầy đủ trình tự các bước theo quy định, nhưng ông Nguyễn Nhật Toàn không tự nguyện khắc phục, buộc UBND xã Minh Trí phải ra quyết định cưỡng chế.

3-1685723772.jpg
Ngày 2/6/2023, UBND xã Minh Trí phối hợp với các ngành chức năng của huyện tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Nhật Toàn

Việc cưỡng chế công trình vi phạm nhằm thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Kịp thời ngăn chặn các vi phạm mới phát sinh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này./.

Vũ Thành - Hoàng Hà