Điện Biên: Rà soát, tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Đó là yêu cầu của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lê Thành Đô tại cuộc họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021 – 2025 lần thứ nhất diễn ra chiều nay (23/3).
d-1679713166.jpg
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Theo đó, tại phiên họp các thành viên trong BCĐ đã đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2022, 3 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới và cho ý kiến vào dự thảo Chương trình công tác năm 2023 của BCĐ.

Tại phiên họp, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh đề nghị các huyện, thị, thành phố và các cơ quan giao nhiệm vụ, nội dung tiểu dự án ngay sau phiên họp, cần rà soát lại các vấn đề vướng mắc, trong đó phân loại cụ thể giải quyết những khó khăn vướng mắc của địa phương gửi về cơ quan thường trực (Sở Kế hoạch và Đầu tư) tổng hợp, những vướng mắc thuộc thẩm quyền tỉnh tham mưu hướng dẫn giải quyết, đối với những vướng mắc thuộc thẩm quyền các bộ, ngành Trung ương, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kiến nghị Trung ương. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để phân bổ vốn chi tiết của năm 2023, đảm bảo đến ngày 31/3 hoàn thiện việc phân bổ vốn chi tiết.

Cùng với đó, tập trung công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng đến người dân, nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân hiểu đúng mục đích của chương trình; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tháo gỡ khó khăn trong việc tổ chức thực hiện...

Để triển khai tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, giai đoạn 2021-2025; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Đồng thời, xây dựng Kế hoạch triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương cụ thể cho từng chương trình.

Tính đến thời điểm hiện tại tỉnh đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và văn bản quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; qua đó các sở, ban, ngành tỉnh và đặc biệt là các địa phương có cơ sở, căn cứ để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, tiểu dự án thuộc các Chương trình MTQG.

Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã hoàn thành phân bổ các chương trình mục tiêu quốc gia là 4 nghìn 338 tỷ 837 triệu đồng (đạt 100% kế hoạch vốn giao), trong đó: Xây dựng nông thôn mới là 373 tỷ 420 triệu đồng, cho 157 dự án; giảm nghèo bền vững là 1 nghìn 434 tỷ 515 triệu đồng, cho 100 dự án; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 2 nghìn 530 tỷ 902 triệu đồng, cho 517 dự án.

Riêng năm 2022, Điện Biên đã hoàn thành phân bổ chi tiết vốn ngân sách Trung ương 1.472.969 triệu đồng (đạt 98,43% kế hoạch vốn giao); năm 2023, đã phân bổ chi tiết 2.055.259 triệu đồng (đạt 97,22% kế hoạch vốn giao). Về công tác huy động nguồn vốn thực hiện các Chương trình, trong giai đoạn 2021 - 2023, dự kiến tổng nguồn vốn và huy động các nguồn lực để thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh là 14.095.142 triệu đồng...

Trên cơ sở các chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, quyết định phân bổ vốn của tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố, sở, ngành đã thành lập các Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện và đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn theo đúng kế hoạch đề ra.

Trong phiên họp, đại biểu các huyện, thị, thành phố và một số sở, ngành, cơ quan chủ quản của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia cho biết, tình trạng chậm phân bổ, giao kế hoạch và tổ chức thực hiện 3 chương trình MTQG là do hệ thống văn bản của các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia chưa ban hành kịp thời, rõ ràng, đồng bộ khiến địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong tổ chức thực hiện, đặc biệt đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh đó, tại một số huyện, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và có công trình phải chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án...

Cũng tại phiên cuộc họp, BCĐ cũng đã xem xét cho ý kiến quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025 và quy định nội dung, chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025./.

Tuyết Anh