Điểm danh các dự án giao thông được đề xuất bố trí vốn từ Chương trình phục hồi kinh tế

Theo Bộ Giao thông Vận tải, tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Giao thông Vận tải được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ rà soát, xây dựng danh mục và mức vốn dự kiến bố trí thuộc Chương trình cho từng nhiệm vụ, dự án trong 2 năm 2022 - 2023 và từng năm 2022, 2023 đối với các dự án giao thông thuộc phạm vi quản lý.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, đại diện Vụ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giữ nguyên danh mục dự án và mức vốn đề xuất sử dụng nguồn vốn từ Chương trình đúng theo Tờ trình số 02 của Chính phủ đối với các dự án giao Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

Các dự án được đề xuất bố trí vốn, gồm: Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (72.476 tỷ đồng), cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (3.500 tỷ đồng), cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (3.800 tỷ đồng), cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (2.320 tỷ đồng), cao tốc An Hữu - Cao Lãnh (1.204 tỷ đồng), cầu Đại Ngãi (4.130 tỷ đồng). Tổng mức vốn đề nghị bố trí là hơn 87.400 tỷ đồng.

"Theo tính toán, nhu cầu sử dụng vốn cho các dự án giao thông từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 khoảng hơn 5.800 tỷ đồng, năm 2023 là hơn 81.600 tỷ đồng", đại diện Vụ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

Cũng theo đại diện Vụ Kế hoạch và Đầu tư, bên cạnh dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 44/2022/QH15, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của 3 dự án quan trọng quốc gia, gồm: cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu. Đồng thời, hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với 2 dự án nhóm A: cao tốc An Hữu - Cao Lãnh và cầu Đại Ngãi.

"Đối với các dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Ban quản lý dự án cần căn cứ các mốc tiến độ đã đề ra, phối hợp với các cơ quan liên quan sớm giải trình, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi, đáp ứng mục tiêu báo cáo Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong kỳ họp Quốc hội tháng 5/2022, đảm bảo điều kiện bố trí nguồn vốn từ Chương trình phục hồi kinh tế", Vụ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị./.