Đẩy mạnh triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 xác định, phấn đấu cả nước có 80% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới.
ntm-1650586210.jpg
Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Đỗ Hương/Báo điện tử Chính phủ)

Sau hơn 10 năm triển khai, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) đã đạt và vượt 12,4% số xã đạt chuẩn so với mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, đến tháng 4/2022, cả nước có 5.706/8.227 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 663 xã đạt chuẩn nâng cao và 71 xã đạt chuẩn kiểu mẫu. 225 đơn vị cấp huyện thuộc 55 tỉnh, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ, 16 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn, trong đó có 5 tỉnh gồm Nam Định, Đồng Nai, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương được Thủ tướng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Trong giai đoạn này cả nước đã có 63/63 tỉnh, thành phố đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Đã có 7.463 sản phẩm OCOP của 4.061 chủ thể OCOP đạt từ 3 sao trở lên, 20 sản phẩm được công nhận sản phẩm 5 sao cấp quốc gia.

Theo Chương trình, phấn đấu đến năm 2025 cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM (miền núi phía Bắc: 60%, Đồng bằng sông Hồng: 100%, Bắc Trung Bộ: 87%, Nam Trung Bộ: 80%, Tây Nguyên: 68%; Đông Nam Bộ: 95%, Đồng bằng sông Cửu Long: 80% số xã đạt chuẩn NTM).

Cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (miền núi phía Bắc: 30%; Đồng bằng sông Hồng: 90%; Bắc Trung Bộ: 45%; Nam Trung Bộ: 35%; Tây Nguyên: 30%; Đông Nam Bộ: 80%; Đồng bằng sông Cửu Long: 35% số đơn vị),

Phấn đấu 60% số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc (sau đây gọi là thôn) thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Cả nước có khoảng từ 17 - 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là tỉnh) được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (miền núi phía Bắc phấn đấu có 01 tỉnh, Đồng bằng sông Hồng: 10 tỉnh, Bắc Trung Bộ: 01 tỉnh, Nam Trung Bộ: 01 tỉnh, Tây Nguyên phấn đấu có 01 tỉnh; Đông Nam Bộ: 04 tỉnh, Đồng bằng sông Cửu Long: 03 tỉnh).

Dự kiến tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí tối thiểu là 196.332 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách Trung ương 39.632 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 156.700 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đặt mục tiêu hàng năm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1-1,5%, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3%, hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm 4-5%; trong cả giai đoạn sẽ có 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Đồng thời, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Tạ Nhị (t/h)