Cách để làm một phóng sự ngắn truyền hình (Phần 1)

DNKTX - Cuộc phỏng vấn tập trung vào chủ đề phóng sự ngắn một thể loại đặc biệt của truyền hình. Sức mạnh của nó có sức công phá mãnh liệt không thua kém phóng sự chuyên đề, phim tài liệu và các thể loại khác...

''Cách để làm một phóng sự ngắn truyền hình''

PV