Các website bán hàng phải thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương

Việc thông báo, đăng ký website/ứng dụng thương mại điện tử với Bộ Công Thương là điều kiện cần thiết đối với doanh nghiệp, tránh những hậu quả pháp lý không đáng có, đồng thời nâng cao uy tín của doanh nghiệp, xây dựng niềm tin với khách hàng.

Các website/ứng dụng thương mại điện tử sau khi hoàn thành thủ tục thông báo/ đăng ký với cơ quan chức năng sẽ được cung cấp logo gắn lên website của mình.

dang-ky-thuong-mai-dien-tu-1-1718853558.jpg
Tất cả các website/ứng dụng thương mại điện tử bán hàng đều phải thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương. (Ảnh minh họa)

Theo đại diện Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế Số (Bộ Công Thương), trong các văn bản pháp luật như Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, Thông tư số 47/2014/TT-BCT, Nghị định số 85/2013/ND-CP đã yêu cầu tất cả các website/ứng dụng thương mại điện tử bán hàng đều phải thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp chưa thực sự hiểu và có nhận thức rõ ràng về việc phải thực hiện thông báo, đăng ký website/ứng dụng thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công Thương. Vì vậy, khi lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, chủ sở hữu các website, ứng dụng thương mại điện tử này đều lúng túng và thừa nhận chưa nhận thức rõ ràng cần phải tuân thủ quy định này.

Ông Bùi Việt Anh, Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử (Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế Số) lưu ý, doanh nghiệp cần xác định rõ mô hình hoạt động website của mình thuộc diện phải “Thông báo” hay “Đăng ký” với Bộ Công Thương để chuẩn bị hồ sơ và thực hiện cho đúng.

dang-ky-thuong-mai-dien-tu-2-1718853537.jpg
Doanh nghiệp cần xác định rõ mô hình hoạt động website của mình thuộc diện phải “Thông báo” hay “Đăng ký” với Bộ Công Thương để chuẩn bị hồ sơ và thực hiện cho đúng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, đối với các website/ứng dụng thương mại điện tử bán hàng (là website thương mại điện tử thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của chính mình) thì doanh nghiệp phải làm thủ tục “Thông báo,” còn với website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được thiết lập nhằm cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại, bao gồm các loại hình dịch vụ sau: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử; Dịch vụ khuyến mại trực tuyến; Dịch vụ đấu giá trực tuyến, thì doanh nghiệp phải làm thủ tục “Đăng ký.”

Cũng theo ông Bùi Việt Anh, ngay trang chủ của Cổng thông tin online.gov.vn đã hướng dẫn “Quy trình đăng ký, thông báo website/ ứng dụng thương mại điện tử” rất chi tiết, các doanh nghiệp chỉ cần truy cập và làm theo hướng dẫn trên Cổng thông tin.

Các website/ứng dụng thương mại điện tử sau khi hoàn thành thủ tục thông báo/ đăng ký sẽ được cung cấp logo gắn lên website của mình, logo này dẫn tới đường link trên Cổng thông tin online.gov.vn xác nhận website đã đăng ký/ thông báo thành công./.

PV