Nên bổ nhiệm một nhân viên như thế nào?

Có người hỏi tôi vậy nên bổ nhiệm một nhân sự như thế nào? Tôi luôn nói một tổ chức tốt cần có Lãnh đạo tốt, có đủ tâm, tài và tầm.