Thị trường

Amazon và IKEA hứa hẹn sử dụng nhiên liệu hàng hải không phát thải vào năm 2040

20/10/2021 06:39:29

Các nhà lãnh đạo của Amazon.com Inc và IKEA ngày 19/10 cho biết sẽ ghi tên mình vào danh sách các doanh nghiệp lựa chọn sử dụng nhiên liệu hàng hải không phát thải carbon vào năm 2040. Đây là một sáng kiến mới nhằm tăng tốc độ khử carbon trong lĩnh vực hàng hải.