Tài chính

Quỹ đầu tư Mỹ cam kết rót tối thiểu 200 triệu USD vào Masan

02/10/2023 15:45:12

Bain Capital, quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới với tổng tài sản quản lý xấp xỉ 180 tỷ USD đã đồng ý đầu tư ít nhất 200 triệu USD bằng vốn cổ phần vào Masan Group với giá trị mỗi cổ phần là 85.000 đồng.