Tài chính

HABECO: Vượt khó khăn thách thức năm 2023, lên kế hoạch tích cực năm 2024

02/05/2024 16:38:10

Mới đây, Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (Habeco) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; các cổ đông bày tỏ ghi nhận, đánh giá cao đối với sự chủ động của ban lãnh đạo Tổng Công ty trong việc linh hoạt thực hiện nhiều giải pháp duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh trong bối cảnh khó khăn, thách thức.