Địa phương

Tây Nguyên bứt tốc phát triển xanh bền vững từ tầm nhìn quy hoạch toàn diện

05/02/2024 14:14:18

Bước vào năm 2024, 5 tỉnh Tây Nguyên đều đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch toàn diện đến 2030 tầm nhìn 2050. Quy hoạch chung cho toàn vùng cũng đang được thẩm định với mục tiêu đưa Tây Nguyên trở thành vùng phát triển nhanh, bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn, giàu bản sắc văn hoá dân tộc.