Địa phương

Người dân gói bánh chưng, dâng lễ tưởng nhớ 1.301 năm ngày mất của Vua Mai Hắc Đế

20/02/2024 14:24:01

Hướng tới lễ giỗ lần thứ 1.301 của Vua Mai Hắc Đế, ngày 13 tháng Giêng, vào ngày 19/2, người dân ở 7 thôn trong xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) rộn ràng tổ chức gói và nấu gần 2.000 bánh chưng để dâng lễ. Phong tục gói bánh chưng cung tiến Vua Mai đã thành truyền thống văn hoá tại địa phương.