Cẩm nang nông nghiệp

Hội nghề nghiệp, Tổ hợp tác hay Hợp tác xã là một giải pháp phát triển chăn nuôi nông hộ

08/01/2024 06:40:28

Ảnh minh họa Tại thời điểm tháng 12/2023, tỉnh An Giang có khoảng 136 ngàn con heo, 52 ngàn con bò và 6,9 triệu con gia cầm. Trong đó, trang trại quy mô lớn chiếm khoảng 10%, trang trại quy mô...