Cẩm nang nông nghiệp

Khi nông dân thu nửa tỷ mỗi năm, thành quả từ ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp

07/02/2024 07:53:14

Là một trong những địa phương có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, tỉnh Lâm Đồng còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Kết thúc năm 2023, nhiều hộ trồng rau có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Nhờ đó đã góp phần đưa tăng trưởng kinh tế trong năm 2023 của tỉnh này đạt 5,63% và thu nhập bình quân đầu người đạt trên 85 triệu đồng.