Bắc Ninh đứng đầu cả nước về tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 22.128 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 388.933 tỷ đồng. Trong đó, 18.048 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ hơn 356.733 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt hơn 19,77 tỷ đồng.
khu-cong-nghiep-1701761326.jpg
Bắc Ninh chủ động cải thiện môi trường đầu tư để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Ảnh minh họa 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, riêng trong tháng 11, Bắc Ninh có 293 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 7,3% so với cùng kỳ 2022 với tổng số vốn đăng ký hơn 4.509 tỷ đồng, tăng 71,6%; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 15,4 tỷ đồng. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 100%, tiếp tục đứng thứ 1 cả nước.

Tính chung 11 tháng năm 2023, toàn tỉnh có 3.190 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 30,8% với tổng vốn đăng ký hơn 32.265 tỷ đồng, tăng 61,24%; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,11 tỷ đồng.

Ngoài ra, 835 doanh nghiệp hoạt động trở lại; 392 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động; 1.837 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 302 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện...

Thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, có các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển./.

Trần Quỳnh (t/h)