6 tháng đầu năm 2024 kinh tế - xã hội huyện Sóc Sơn có mức tăng trưởng khá

Với sự tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sự ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, đạt được nhiều dấu ấn ở nhiều hạng mục.
z5557711559895-35e2f9fc8992307df89a699d25c6eba9-1718885252.jpg
Đại diện lãnh đạo huyện Sóc Sơn gặp mặt chúc mừng ngày Báo chí Việt Nam 21/6. Ảnh PV

Kinh tế tăng trưởng khá

Theo đó, tổng giá trị sản xuất (GO) ước tính đạt 10.705 tỷ đồng tăng 8,28% so với cùng kỳ năm 2023. Trong mức tăng chung, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,90%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,30%; khu vực dịch vụ tăng 12,52%.

Đối với sản xuất nông nghiệp: Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông đạt 2.338,7 ha tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước1; tổng diện tích gieo trồng cây lúa và cây màu vụ Xuân đạt 10.489 ha, giảm 0,3% so với cùng kỳ. Dự kiến năng suất lúa đạt 60 tạ/ha.

Cơ cấu giống lúa tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực, giảm tỷ lệ lúa thuần năng suất thấp, tăng tỷ lệ lúa thuần chất lượng tốt, năng suất cao. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 1.091 tỷ đồng tăng 2,90%. Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất được quan tâm3; công tác dự báo và phòng trừ sâu bệnh được chú trọng và thực hiện tốt.

Về chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm cơ bản ổn định; tổng đàn giảm nhẹ so với cùng kỳ; dịch bệnh được kiểm soát tốt. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng và vệ sinh tiêu độc cho gia súc, gia cầm. Diện tích nuôi trồng đạt 431,6 ha, giảm 0,8% so với cùng kỳ.

Trong lâm nghiệp: Chủ động, tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác QLBVR và PCCCR; Tổ chức 33 hội nghị, tuyên truyền lưu động về bảo vệ rừng và PCCCR; tập huấn nghiệp vụ PCCCR cho 700 lượt cho lực lượng xung kích PCTT-PCCCR và các hộ dân sống gần rừng ven rừng...Tổ chức phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn năm 2024, tổng số đã trồng được 28.553 cây, đạt 190,3% Kế hoạch của huyện; 259,6% Kế hoạch thành phố giao.

Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm nghiệp được tăng cường; Công tác thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai được quan tâm chỉ đạo, đáp ứng phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai được quan tâm tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi, đê điều đáp ứng kịp thời nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp...

Thương mại - dịch vụ dự kiến tổng giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 3.070 tỷ đồng, tăng 12,52% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp - xây dựng: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.899 tỷ đồng tăng 6,56% so với cùng kỳ năm 2023. Một số sản phẩm công nghiệp tăng: sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị tăng 6,9%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 8%; sản xuất đồ uống tăng 6,7%; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 6,6%; sản xuất sản phẩm từ kim loại tăng 6,8%...

Bên cạnh đó, công tác xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP được chỉ đạo quyết liệt. - Tập trung chỉ đạo các xã thực hiện rà soát, đánh giá các tiêu chí về NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu làm cơ sở để các xã đăng ký triển khai thực hiện.

Năm 2024, Huyện phấn đấu hoàn thành 8 xã NTM nâng cao, 8 xã NTM kiểu mẫu14, tăng thêm 5 xã NTM nâng cao, 5 xã NTM kiểu mẫu so với chỉ tiêu Thành phố giao. Đến nay, Thành phố đã chấm điểm công nhận 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023 (Xuân Giang, Quang Tiến, Phú Minh, Phú Cường, Mai Đình, Trung Giã).

Hiện tại trên địa bàn huyện có 125 sản phẩm OCOP được xếp hạng, 12 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

Đối với lĩnh vực Khoa học công nghệ; Quản lý Tài chính - Kế hoạch, đầu tư; Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực...

z5557711576967-b743a9fcd36ce2d32e42e11bd40a0cec-1718885251.jpg
Ông Hồ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn. Ảnh PV

Văn hoá - xã hội phát triển mọi mặt

Tiếp tục các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân GiápThìn 2024 và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thủ đô, huyện diễn ra sôi nổi19, tập trung triển khai phát động và tổ chức các chương trình hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2024).

Hoàn thiện Đề án phát triển du lịch, dịch vụ du lịch huyện Sóc Sơn giai đoạn 2024 - 2030, định hướng đến năm 2050; tổ chức thành công chương trình Du xuân hữu nghị 2024 đón, tiếp 400 đại biểu Quốc tế, Trung ương, Thành phố, qua đó quảng bá văn hóa, hình ảnh, con người, tiềm năng phát triển du lịch của huyện Sóc Sơn tới bạn bè trong và ngoài nước.

Công tác xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được triển khai quyết liệt, vượt 200% so với chỉ tiêu TP giao về NTM kiểu mẫu (hoàn thành thêm 3 xã so với chỉ tiêu). Đến nay, tăng 110% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ về xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tăng 112% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ về xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu...

Công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 được quan tâm chỉ đạo; chú trọng nâng cấp hạ tầng CNTT; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu được quan tâm; tiếp tục chỉ đạo xây dựng, bổ sung, thực hiện hương ước, qui ước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; 100% các xã, thị trấn tiến hành đăng ký các danh hiệu văn hoá năm 2024.

Công tác Giáo dục - Đào tạo tiếp tục được giữ vững, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình đạt 99,12% (tăng 0,3 % so với năm học trước), tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt 99,8% (vượt 0,1% năm trước); Chuẩn bị tốt các điều kiện, nguồn lực triển khai nhiệm vụ năm học mới...

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo: Quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách người có công trên địa bàn với số tiền 104 tỷ đồng; Triển khai quyết liệt các biện pháp mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT, BHXH. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,8%, tăng 11,7% so với cùng kỳ; tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc tăng 4,4%; tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện tăng 2,4% so với cùng kỳ; Thực hiện các giải pháp tăng cường triển khai thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng chính quyền, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được đẩy mạnh. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo...

Phấn đấu đạt mục tiêu năm 2024 tăng trưởng từ 9,0 - 9,5%

Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 9,0 - 9,5% của năm 2024 cần sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân. Các cấp, các ngành huyện Sóc Sơn cần triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra và cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ như:

Tăng cường công tác phối hợp, giám sát chặt chẽ, hiệu quả giữa UBND huyện với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; Phối hợp, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nếp sống văn hóa.

Qua đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Tổ chức sản xuất, mở rộng các vùng sản xuất chuyên canh tập trung an toàn, an toàn VietGap, hữu cơ, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Tăng cường xây dựng và phát triển các chuỗi chăn nuôi an toàn khép kín; Chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, quản lý, bảo vệ rừng và PCCC rừng; Xây dựng và hoàn thiện quy chế, quy trình quản lý, sử dụng bảo trì và bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai trên địa bàn;..

Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, phát triển công nghiệp hỗ trợ, khuyến nông, sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản; Phối hợp triển khai thực hiện dự án các cụm công nghiệp trên địa bàn. Triển khai kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2030, định hướng 2045...

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm chỉ đạo: Thực hiện rà soát các quy hoạch phân khu đô thị được phê duyệt; nghiên cứu, lập danh mục các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đề xuất Thành phố phê duyệt; Tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đối với 06 dự án; Triển khai phương án tiếp tục lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và Thành lập Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Sóc Sơn tại xã Mai Đình.

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; kiên quyết xử lý triệt để vi phạm mới phát sinh, từng bước phân loại, xây dựng kế hoạch xử lý các vi phạm còn tồn....

Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế: tiếp tục phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch bền vững gắn với phát triển kinh tế - xã hội huyện Sóc Sơn giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Triển khai thực hiện Chương trình số 06 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”….

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác giảm nghèo năm 2024. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý hành nghề y dược ngoài công lập, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, cung cấp các dịch vụ y tế, thực phẩm trên địa bàn. Triển khai thực hiện các chương trình Y tế - Dân số, khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Ngoài ra, tăng cường công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm về kinh tế, môi trường; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi khai thác trái phép. Đồng thời, xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân và các cuộc thanh tra theo kế hoạch....

Dự báo kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, hoạt động kinh tế chịu tác động từ những yếu tố bất lợi từ bên ngoài, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng lòng của các cấp chính quyền địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân huyện Sóc Sơn, cùng với những kết quả khả quan đạt được nửa đầu năm, có lý do để tin tưởng, huyện Sóc Sơn sẽ hoàn thành các mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2024 đã đề ra./.

Trần Quỳnh