16 bệnh viện được Bộ trưởng Bộ Y tế điều động hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch COVID-19

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có các quyết định cử 16 bệnh viện trung ương hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực điều trị người bệnh COVID-19 cho TP HCM và 11 tỉnh phía Nam.
16doanhotro-16392071157461924943888-1639287274813-1639287276181229031375-1639315782.jpg
Các bệnh viện đã khẩn trương tổ chức triển khai theo kế hoạch từ 9/12 tất cả đều đã lên đường