Yên Bái: Tăng cường phòng, chống dịch bệnh, đói rét cho đàn vật nuôi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái vừa ban hành Công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường phòng, chống dịch bệnh, đói rét cho đàn vật nuôi.

Từ nay đến hết năm 2022 và đầu năm 2023 nguy cơ dịch bệnh trên động vật xảy ra là rất cao, do tổng đàn gia súc, gia cầm lớn, trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng lớn, chăn nuôi an toàn sinh học còn rất hạn chế; Nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật gia tăng mạnh; Thời tiết thay đổi bất lợi, tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển, lây lan và gây bệnh; Một số nơi có tình trạng chủ quan, lơ là trong việc triển khai phòng, chống dịch bệnh.

yb-1671246388.jpg

Để chủ động phòng, chống đói rét cho trâu bò, dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, bảo đảm nguồn cung thực phẩm, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đói rét cho đàn vật nuôi. Cụ thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Tổ chức triển khai phòng, chống đói rét cho trâu, bò theo Công văn số 136/HDKT-SNN ngày 25/ 01/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn kỹ thuật phòng, chống đói rét cho trâu bò vụ Đông - Xuân hàng năm.

Chủ động tổ chức triển khai phòng, chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định của Luật Thú y, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi, chỉ đạo triển khai tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng cho trâu, bò; vệ sinh phun khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh đợt 2 năm 2022, báo cáo kết quả thực hiện.

Chủ động triển khai giám sát dịch bệnh động vật để phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo, xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện, không để lây lan diện rộng; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, vận chuyển, giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác động vật chết ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật; bảo đảm quản lý, kiểm soát thú y tại các cơ sở, điểm giết mổ động vật; tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, giết mổ động vật không rõ nguồn gốc.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người dân về các loại dịch bệnh nguy hiểm trên động vật, nguy cơ, nguyên nhân phát sinh và giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Chủ động, thường xuyên vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, môi trường để tiêu diệt các loại mầm bệnh, đặc biệt những nơi có mật độ chăn nuôi cao, các điểm tập kết, buôn bán, giết mổ động vật, địa phương, khu vực có nguy cơ cao. Bố trí kinh phí tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng cho trâu bò, phun khử trùng tiêu độc phòng chống dịch bệnh đợt 2 năm 2022 và phòng, chống dịch bệnh động vật trong năm 2023.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng cho đàn trâu bò và phun khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh đợt 2 năm 2022. Chủ động tăng cường giám sát dịch bệnh, khi có thông tin về dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn vật nuôi, phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn cấp huyện tổ chức điều tra, xác minh dịch bệnh, lấy mẫu xét nghiệm bệnh; đồng thời tổ chức phòng, chống dịch bệnh theo Luật thú y, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

Các địa phương Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, xử lý theo quy định. Cập nhật tình hình dịch bệnh, tham mưu báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo kịp thời về công tác phòng, chống dịch bệnh; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh./.

Lê Na