Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt kỷ lục mới

Năm 2022, ngành nông nghiệp tháo gỡ nhiều rào cản thương mại và mở cửa nhiều thị trường mới. Qua đó, xuất khẩu nông lâm thủy sản vừa lập kỷ lục đạt trên 53,22 tỉ USD.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành năm 2022 đạt trên 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2021. Thặng dư thương mại toàn ngành ước đạt 8,5 tỷ USD, tăng 30% so với năm 2021.

a-t12-1672211137.jpg
Ảnh minh họa.

Giá trị xuất khẩu nông sản chính đạt 22,59 tỷ USD, tăng 4,8%; lâm sản chính đạt 16,93 tỷ USD, tăng 6,1%; thủy sản đạt 10,92 tỷ USD, tăng 22,9%; chăn nuôi đạt 400 triệu USD, giảm 7,1%.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tiếp tục có 11 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Trong đó, có 7 sản phẩm và nhóm sản phẩm có kim ngạch trên trên 3 tỷ USD gồm: Gỗ và sản phẩm gỗ; tôm; cà phê; gạo; cao su; rau quả; hạt điều.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được mở rộng cả về ngành hàng và sản phẩm, chú trọng thị trường trong nước. Ngành cũng tích cực tháo gỡ các rào cản thương mại, nhờ đó xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt kỷ lục mới./.

Thi Nguyên (t/h)