Truy thu gần 18 tỷ đồng tiền thuế trong hoạt động thương mại điện tử tại Bắc Ninh

Nhằm quản lý đầy đủ nguồn thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, ngành Thuế tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và theo chuyên đề, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp là chủ sàn kinh doanh thương mại điện tử, trong đó truy thu và xử phạt gần 18 tỷ đồng tiền thuế.
screenshot-2024-06-11-135108-1718088780.png
Chi cục Thuế tỉnh Bắc Ninh triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử. Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế và UBND tỉnh Bắc Ninh về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, tính đến ngày 31/5/2024, toàn tỉnh đã truy thu và xử phạt gần 18 tỷ đồng tiền thuế đối với các trường hợp hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2024, tỉnh Bắc Ninh đã truy thu và xử phạt được gần 12,7 tỷ đồng.

Để tăng cường công tác quản lý thuế, trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo các Chi cục Thuế, phòng chức năng rà soát, đưa vào quản lý các hộ, cá nhân kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Tăng cường rà soát dữ liệu bán hàng qua đơn vị chuyển phát và thu nhập từ nền tảng số do các ngân hàng thương mại cung cấp.

Ngoài ra, phối hợp với Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác thanh, kiểm tra, trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Đồng thời, đẩy mạnh các ứng dụng thuế điện tử, hóa đơn điện tử; xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý rủi ro, xử lý vi phạm và chống thất thu đối với các tổ chức, cá nhân có thu nhập từ cung cấp dịch vụ số xuyên biên giới, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, qua đó, góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước.

Theo ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế, trong thời gian tới, đơn vị sẽ cùng Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các bộ ngành trong khuôn khổ triển khai Chỉ thị 18/CT-TTg về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu để phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử nói chung, công tác quản lý thuế nói riêng./.

Trần Quỳnh