Triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo khai màn tại Đà Nẵng

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công thương và UBND thành phố Đà Nẵng, hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo lần đầu được tổ chức với mục tiêu liên kết và tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp.
toan-canh-hoi-cho-trien-lam-dn-1694750263.jpg
Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo diễn ra tại Đà Nẵng.

Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo, lần đầu tiên do Sở Công thương Đà Nẵng tổ chức, với mục tiêu tạo môi trường kết nối giao thương, thúc đẩy liên kết, hợp tác, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp chế biến chế tạo, khu vực miền Trung - Tây Nguyên với doanh nghiệp trong và ngoài nước.

160 gian hàng của hơn 120 doanh nghiệp trên cả nước, trưng bày và giới thiệu nhiều sản phẩm thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến chế tạo.

Đà Nẵng đóng vai trò hạt nhân, quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, với thế mạnh sẵn có về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực. Thành phố Đà Nẵng được đánh giá còn nhiều dư địa để phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Thời gian qua, lãnh đạo thành phố đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ để cùng với công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin trở thành ba trụ cột phát triển ngành công nghiệp thành phố Đà Nẵng.

Cáp Vương - Lâm Thông