Triển khai Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam trong 10 tỉnh Đồng bằng sông Hồng

Việc triển khai Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam sẽ là cơ sở, tạo niềm tin vững chắc với cộng đồng doanh nghiệp trong lao động sản xuất, kinh doanh.
img7092-16535567250401725675252-1653637599.jpg
Hội nghị triển khai Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Hồng - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Ngày 26/5, tại TP. Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị triển khai Bộ tiêu chí Văn hoá kinh doanh Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Hồng (gồm 10 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình).

Sau 5 năm triển khai cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam", năm 2021, Ban Tổ chức cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" (Ban Tổ chức 248) đã công bố Bộ tiêu chí Văn hoá kinh doanh Việt Nam.

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cho biết, Bộ tiêu chí này là bộ chuẩn mực đầu tiên về văn hóa kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện, các bộ, ngành tham gia: "Quá trình xây dựng Bộ tiêu chí đã nhận được sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các bộ, ngành, nhà khoa học, chuyên gia, các doanh nghiệp và báo chí truyền thông".

Bộ tiêu chí Văn hoá kinh doanh Việt Nam gồm 2 phần, với 5 điều kiện bắt buộc, 16 tiêu chí cụ thể và 40 chỉ số đánh giá, đo lường, là căn cứ cho việc xét công nhận "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam" hàng năm.

Năm 2022, một trong những nội dung trọng tâm cần thực hiện ngay trong năm 2022 của Ban Tổ chức 248 và Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam là tổ chức hướng dẫn về triển khai Bộ tiêu chí đến cộng đồng doanh nghiệp trên toàn quốc.

Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam gắn với truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thuỷ cho biết, nhằm cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã chọn ngày 10/11 hằng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

Tại lễ công bố và phát động cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" ngày 7/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chính là xây dựng lợi thế cạnh tranh, lợi thế thương mại và bản sắc văn hóa Việt Nam trên sân chơi của nền kinh tế toàn cầu.

Do đó, đây là nhiệm vụ quan trọng của chính phủ kiến tạo, chính phủ hành động, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đó phải là một phần không thể tách rời trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia sáng tạo, khởi nghiệp; đồng thời xây dựng phát triển nền tảng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam gắn với những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc, coi phát triển văn hóa doanh nghiệp là yêu cầu cơ bản, cấp thiết, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp để phát triển bền vững.

Bộ VHTT&DL đánh giá cao Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã lựa chọn Hải Phòng là nơi triển khai Bộ tiêu chí cùng các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng - vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, gắn với nền văn minh dựng nước, lịch sử đấu tranh giữ nước hào hùng của dân tộc, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn, với sự hội tụ lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân đông đảo, tham gia nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng đầu - một trong 4 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

Với vai trò quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, bà Trịnh Thị Thuỷ tin tưởng rằng, việc triển khai Bộ tiêu chí sẽ là cơ sở, tạo niềm tin vững chắc với cộng đồng doanh nghiệp trong lao động sản xuất , kinh doanh; khích lệ tính sáng tạo với những mô hình hay, cách làm mới để doanh nghiệp Việt Nam ngày càng có bước phát triển trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.