Trà Vinh ưu tiên xúc tiến đầu tư vào kinh tế biển

Năm nay, tỉnh Trà Vinh đặt mục tiêu đưa tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt trên 37.000 tỷ đồng, tăng 17% so năm 2021.

Ông Phạm Văn Tám, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh cho biết, Trà Vinh có nhiều điều kiện thuận lợi để phục hồi và phát triển kinh tế. Hiện trên địa bàn tỉnh các dự án lớn được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, vận hành đi vào hoạt động như: các dự án điện gió, cảng tổng hợp Định An...

16-1644896612.jpeg
Nhiều dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ảnh TL

Các khu công nghiệp mới thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh để sản xuất kinh doanh. Tỉnh đang tập trung ưu tiên xúc tiến kêu gọi đầu tư khai thác vào thế mạnh kinh tế biển trên địa bàn huyện Duyên Hải, Trà Cú và thị xã Duyên Hải.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh cho biết thêm, cùng với việc đẩy mạnh xây dựng, phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp để thu hút đầu tư, tỉnh Trà Vinh còn có nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ thương mại, dịch vụ. Tỉnh đang triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững giai đoạn 2022 - 2025.

Hiện tỉnh có hơn 3.180 doanh nghiệp nhỏ và vừa và hơn 51.600 doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ ở nông thôn. Đây là lực lượng đóng góp bình quân mỗi năm cho ngân sách của tỉnh khoảng hơn 14 %.

Thời gian tới, tỉnh sẽ ưu tiên hỗ trợ hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận, thụ hưởng những điều kiện cần, thuận lợi như: nguồn vốn tín dụng, hỗ trợ mặt bằng sản xuất, xúc tiến mở rộng thị trường; nghiên cứu, chuyển giao và đổi mới công nghệ; thông tin, tư vấn pháp lý; đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh phát triển lên doanh nghiệp, đóng góp tích cực cho mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh từ năm 2022.

Theo ông Trần Viễn Phương, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh cho biết, năm 2021, tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu cảnh cá Láng Chim trong Khu kinh tế Định An; chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Phát triển đầu tư hạ tầng Trà Vinh lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Cổ Chiên với diện tích gần 200 ha.

Cùng với đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc trong Khu kinh tế Định An, với diện tích hơn 300 ha, tổng mức đầu tư 1.864 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Song song đó, thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cổ Chiên, tổng mức đầu tư 749 tỷ đồng từ nguồn vốn doanh nghiệp. Đây là các điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển sản xuất công nghiệp trong năm 2022 và những năm tiếp theo./.