TP.HCM: Dự kiến được giao hơn 79.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2024

Theo dự kiến tổng vốn đầu tư công năm 2024 của TP.HCM là hơn 79.000 tỷ đồng phân bổ cho các chương trình, dự án đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
anh-nut-giao-an-phu-1701165101-1701965087.jpg
Dự án nút giao thông An Phú với tổng mức đầu tư 3.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thiện trước ngày 30/2/2025.

Tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM khóa X, UBND Thành phố trình HĐND tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2024. Theo đó, vốn đầu tư công của Thành phố dự kiến là 79.263 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho Thành phố dự kiến là 3.686 tỷ đồng (2.545,89 tỷ đồng vốn trong nước và 1.140 tỷ đồng vốn nước ngoài).

Với số vốn được Trung ương phân bổ, UBND TP.HCM kiến nghị bố trí cho các dự án giao thông trọng điểm như: Dự án nút giao An Phú 500 tỷ đồng; Dự án thành phần 1 đường Vành đai 3 số vốn 500 tỷ đồng; Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước lên 1.500 tỷ đồng…

Đối với vốn ngân sách địa phương năm 2024 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo dự kiến là 75.577 tỷ đồng. Số vốn này UBND TP.HCM đề xuất phân bổ cho các chương trình, dự án đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 74.282 tỷ đồng.

Vì vậy, UBND TP.HCM kiến nghị HĐND Thành phố quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách Thành phố. Sau khi HĐND TP.HCM ban hành nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND TP.HCM sẽ ban hành quyết định giao kế hoạch vốn cho từng dự án.

So với năm 2023, số vốn đầu tư công năm 2024 của TP.HCM tăng hơn 10.000 tỷ đồng. Đây là điều dễ hiểu vì năm 2024 nhiều dự án hạ tầng quan trọng của Thành phố như đường Vành đai 3, nút giao An Phú, mở rộng Quốc lộ 50… phải tăng tốc thi công để hoàn thành vào năm 2025.

Với số vốn đầu tư công được giao rất lớn vào năm 2024, việc làm sao để giải ngân hết số vốn này là một thách thức rất lớn đối với TP.HCM vì năm 2023 dù được giao số vốn thấp hơn nhưng Thành phố vẫn không thể giải ngân đạt 95% như kế hoạch đề ra.

Quốc Cường