Tổng kim ngạch xuất khẩu tại Thanh Hóa cán mốc 11 tỷ USD

Tính đến tháng 11/2023, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu tại Thanh Hóa đạt 11 tỷ USD bằng 80% so với năm 2022
cang-nghi-son-1701405346.jpg
Cảng tổng hợp Nghi Sơn Thanh Hóa

Tại Quyết định số 2297/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 của Bộ Tài chính giao thu ngân sách cho Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa năm 2023 là 13.500 tỷ đồng. Tuy nhiên trước tình hình kinh tế Thế giới có nhiều biến động, dẫn đến tình hình xuất khẩu của tỉnh Thanh Hóa gặp không ít khó khăn.

Đầu năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Trong đó, ưu tiên nguồn lực trong công tác cải cách hành chính và công tác tuyên truyền, vận động thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan tại đơn vị nhằm tăng cường nguồn thu ngân sách. Mặt khác, đơn vị đã tăng cường rà soát các tồn đọng, vướng mắc trong công tác quản lý.

Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đến 21/11/2023 ước đạt hơn 11 tỷ USD bằng 80% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ USD giảm 12% so với cùng kỳ năm 2022; kim ngạch nhập khẩu đạt 7 tỷ USD giảm 21% so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến 19/11/2023, số thu ngân sách đạt 14.089,71 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 104% chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao.

Trong đó, thu từ dầu thô nhập khẩu đến ngày 20/11/2023, đã làm thủ tục hải quan cho 29 chuyến tàu dầu thô nhập khẩu, khối lượng nhập khẩu đạt gần 7,9 triệu tấn tương đương với 58 triệu thùng, số thu từ dầu thô nhập khẩu đạt 11.247,13 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 79,8% trong tổng thu.

Từ các mặt hàng nhập khẩu khác (ngoài dầu thô) đạt 2.520,68 tỷ đồng chiếm 17,9% tổng số thu. Số thu nêu trên chủ yếu từ các nguyên phụ liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất như: phế liệu sắt thép (883 tỷ đồng), than đá (857 tỷ đồng), phụ liệu lọc hóa dầu (250 tỷ đồng), dầu cọ tinh luyện (109 tỷ đồng),…

Từ hàng hóa xuất khẩu đạt 321,9 tỷ đồng, chiếm 2,3% trong tổng số thu. Số thu của từng nhóm hàng xuất khẩu có sự tăng/giảm không đồng đều nhưng không ảnh hưởng đáng kể tới tổng số thu do số tuyệt đối nhỏ.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế hoạt động xuất, nhập khẩu các mặt hàng chịu thuế, đánh giá sự biến động của giá cả của các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa dự kiến số thu ngân sách năm 2023 ước đạt 15.030 tỷ đồng bằng 76% so với năm 2022 và dự kiến vượt 11,1% so với số dự toán Bộ Tài chính giao./.

Hà Khải