Tổng hợp các tác phẩm đoạt Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 3, năm 2020-2021

Năm 2021, Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba đã lựa chọn được 45 tác phẩm xuất sắc để trao các giải gồm: 4 giải A; 10 giải B; 12 giải C và 18 giải Khuyến khích.
giaibaochichongthamnhung-1681342216.jpg
Nhóm tác giả đoạt giải đặc biệt. Ảnh: mattran.org.vn.

Dưới đây là danh sách các tác phẩm đoạt giải Đặc biệt và giải A Giải Báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba:

I. GIẢI ĐẶC BIỆT (01 tác phẩm)

Phim tài liệu 3 tập “Giặc nội xâm”; Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Ánh Ngọc, Vương Khánh Trần Linh, Nguyễn Thanh Bình; Phát sóng trên Kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

- Giặc nội xâm - tập 1: https://vtv.vn/video/phim-tai-lieu-giac-noi-xam-tap-1-476074.htm

- Giặc nội xâm - tập 2: https://vtv.vn/video/phim-tai-lieu-giac-noi-xam-tap-2-476364.htm

- Giặc nội xâm - tập 3: https://vtv.vn/video/phim-tai-lieu-giac-noi-xam-tap-3-476511.htm

II. GIẢI A (04 tác phẩm)

1. Tác phẩm: Loạt 5 bài "Sự thật - Hành trình trần ai”; Tác giả: Võ Thị Thiên Nga; Đăng trên Báo Tiền phong.

- Sự thật - hành trình trần ai: Còn đó một niềm tin: https://tienphong.vn/su-that-hanh-trinh-tran-ai-con-do-mot-niem-tin-post1238626.tpo

- Sự thật - hành trình trần ai: Sự im lặng đáng sợ…: https://tienphong.vn/su-that-hanh-trinh-tran-ai-su-im-lang-dang-so-post1238291.tpo

- Sự thật hành trình trần ai: Nhà báo ơi, cứu bệnh nhân: https://tienphong.vn/su-that-hanh-trinh-tran-ai-nha-bao-oi-cuu-benh-nhan-post1237385.tpo

- Sự thật - hành trình trần ai: Những cuộc can gián bất thành: https://tienphong.vn/su-that-hanh-trinh-tran-ai-nhung-cuoc-can-gian-bat-thanh-post1237706.tpo

- Sự thật - hành trình trần ai: Cầu thị trên... giấy: https://tienphong.vn/su-that-hanh-trinh-tran-ai-cau-thi-tren-giay-post1238015.tpo

2. Tác phẩm: Loạt 5 bài “Phía sau vụ thảm sát rừng nghiến cổ thụ khủng nhất Việt Nam”; Nhóm tác giả: Đỗ Doãn Hoàng, Hoàng Văn Chiên, Nguyễn Văn Đức, Võ Hồng Nhân; Đăng trên Báo điện tử Dân Việt.

- Bài 1: https://danviet.vn/phia-sau-vu-tham-sat-rung-nghien-co-thu-khung-nhat-viet-nam-20210630082456366.htm

- Bài 2: https://danviet.vn/bai-2-vo-tran-vi-de-ba-con-khong-ung-cai-bung-20210701090143804.htm

- Bài 3: https://danviet.vn/phia-sau-vu-tham-sat-rung-nghien-co-thu-bai-3-dau-tri-voi-su-dat-mui-cua-cac-chu-rung-20210702004900694.htm

- Bài 4: https://danviet.vn/phia-sau-vu-tham-sat-rung-nghien-co-thu-bai-4-trach-nhiem-cua-nhung-cong-boc-giu-bau-vat-tren-mien-da-20210703080323893.htm

- Bài 5: https://danviet.vn/vu-tham-satrung-nghien-co-thu-khung-nhat-viet-nam-bai-cuoi-can-su-vao-cuoc-cua-cac-co-quan-trung-uong-20210710074833132.htm

3. Tác phẩm: Loạt 3 bài "Cấp ủy ở đâu, khi để xảy ra các đại án tham nhũng kinh tế?"; Nhóm tác giả: Nguyễn Huy Nam, Lại Thị Hoa; Phát sóng trên kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.

4. Tác phẩm: “Nỗi đau từ dự án bảo tồn nguồn gen quý”; Nhóm tác giả: Nguyễn Đức Đệ, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Quang Anh; Phát sóng trên Kênh VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam.

- Đường dẫn link bài: https://www.youtube.com/watch?v=D7b7uiKYeFg

(Còn nữa)

Trường Giang (t/h)