Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ảm đạm

Tháng 5 vừa qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục diễn biến ảm đạm khi chỉ có duy nhất một doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

Cụ thể, theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), tính đến ngày 02/6/2023 - ngày công bố thông tin, có 4 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận trong tháng 5/2023 với tổng giá trị 2.600 tỷ đồng.

Cả 4 đợt phát hành này đều của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác Chế biến khoáng sản Núi Pháo, trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất phát hành 9%/năm.

Theo dự liệu được công bố, lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái được ghi nhận là 34.258 tỷ đồng, với 7 đợt phát hành công chúng trị giá 5.521 tỷ đồng, chiếm 16% tổng giá trị phát hành và 19 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 28.737 tỷ đồng, chiếm 84% tổng số.

Trước đó, cũng theo VBMA, trong tháng 4/2023, có một đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và một đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị phát hành 2.671 tỷ đồng, chỉ bằng 10% tổng khối lượng phát hành của tháng 3.

toi-day-nguoi-mua-trai-271663589639-7917-1686397838.png

Ảnh minh họa.

Ở chiều ngược lại, trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trong tháng 5/2023 tăng mạnh. Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX, tính đến ngày công bố thông tin 2/6/2023, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 25.598 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 5, chưa có trái phiếu doanh nghiệp nào được mua lại trong tháng 6; trong đó, nhóm ngân hàng chiếm đa số với 17.067 tỷ đồng, tương đương 66%.

Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 76.523 tỷ đồng, tăng 70,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Về trái phiếu doanh nghiệp đến hạn, theo VBMA, tính đến ngày công bố thông tin 2/6/2023, tổng giá trị trái phiếu đến hạn trong phần còn lại của năm 2023 là 195.090 tỷ đồng. Nhóm bất động sản dẫn đầu về giá trị đến hạn với 101.179 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với 31.661 tỷ đồng.

Trong kỳ báo cáo, có 6 doanh nghiệp công bố chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu trị giá 12.461 tỷ đồng và 4 doanh nghiệp công bố phương án tái cơ cấu trái phiếu.

Thi Nguyên (t/h)