Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Sơn La

Nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá nhất là nông sản cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cũng như phát triển kinh tế du lịch của địa phương, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Sơn La đã chính thức thành lập.
tp-son-la-1698220698.jpg
Một góc thành phố Sơn La - Ảnh minh họa.

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 1239/QĐ-TTg ngày về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La.

Quyết định nêu rõ, thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Mộc Châu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư, khuyến công và xúc tiến thương mại, du lịch và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở làm việc, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm xây dựng lộ trình thực hiện tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật.

Đông Nghi