Thành lập Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 959/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và các bộ ngành có liên quan đến lĩnh vực Hiệp hội hoạt động theo quy định pháp luật.

lua-1701248479.jpg
Ảnh minh họa.

Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động theo quy định.

Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam sẽ giúp nghiên cứu về giống, quy trình canh tác, quy trình sử dụng phân thuốc hợp lý cũng như nghiên cứu ra những sản phẩm tuần hoàn trên cây lúa.

Việc thành lập Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên mối liên kết thành chuỗi ngành hàng, hạn chế tình trạng cắt khúc như hiện nay để giúp nông dân và doanh nghiệp hưởng lợi lâu dài, giúp nhau cùng tiến.

Theo Tổng cục Hải quan, tính đến 15/11, cả nước xuất khẩu 7,37 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt 4,1 tỉ USD.

Ngành nông nghiệp ước tính năm 2023 Việt Nam xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo, với kim ngạch khoảng 4,5 tỉ USD, con số cao nhất từ trước đến nay và là năm thắng lợi của Việt Nam về xuất khẩu gạo.

Bảo Minh (t/h)