Tầm nhìn bền vững trong quy hoạch chăn nuôi của Đắk Nông

Quy hoạch chăn nuôi quy mô lớn gắn liền với bảo vệ môi trường được Đắk Nông đặc biệt coi trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội - dân sinh theo định hướng bền vững và hài hòa.

Trong 20 năm qua, ngành chăn nuôi ở Đắk Nông những bước phát triển vượt bậc bám sát theo chủ trương của nhà nước cũng như định hướng đề ra của tỉnh. Trong đó, chăn nuôi quy mô lớn, chất lượng cao được xem là một mũi nhọn trong phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh. Hiện nay, Đắk Nông tập trung cho chăn nuôi bền vững nhằm bảo vệ môi trường sinh thái theo hướng trang trại quy mô lớn và kiểm soát an toàn dịch bệnh.

nhung-nam-gan-day-dak-nong-khuyen-khich-phat-trien-chan-nuoi-tap-trung-theo-huong-sinh-hoc-va-huu-co-quy-mo-lon-1711056220.jpg
Những năm gần đây, Đắk Nông khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng sinh học và hữu cơ quy mô lớn

Theo báo cáo từ Sở NN&PTNT, tỷ trọng lĩnh vực chăn nuôi của Đắk Nông là 5,23% vào năm 2004 tăng lên khoảng 12% năm 2023. Đắk Nông hiện có đàn vật nuôi khá lớn, bao gồm 530.000 con heo, 27.500 con bò và 2,8 triệu con gia cầm các loại. Tỉnh có hàng trăm trang trại chăn nuôi heo, gà quy mô hàng chục đến hàng trăm ngàn con mỗi năm, riêng nuôi heo là 262 trang trại.

Về phát triển chiều sâu, từ chỗ chưa có liên kết nào, đến nay Đắk Nông đã xây dựng thành công 5 liên kết với quy mô khoảng 246.950 con heo, chiếm 59% tổng đàn heo. Trong đó có 2 liên kết với 24 trang trại chăn nuôi quy mô 684.400 con gia cầm, chiếm 31% tổng đàn gia cầm.

Những năm gần đây, Đắk Nông khuyến khích thu hút đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng sinh học và hữu cơ ở cấp quy mô lớn, cấp trang trại. Các trại được đầu tư theo tiêu chuẩn từ cơ sở chuồng trại, con giống, thức ăn chăn nuôi đến quy trình chăm sóc. Đặc biệt, con giống được sàng lọc, lựa chọn kỹ phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại Việt Nam mà còn cho năng suất cao, có gen kháng bệnh giúp tiết kiệm chi phí sản xuất.

dak-nong-chu-truong-phat-trien-nganh-chan-nuoi-theo-dinh-huong-ben-vung-va-bao-ve-moi-truong-1711056145.jpg
Đắk Nông chủ trương phát triển ngành chăn nuôi theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường.

Tại huyện Cư Jút, thông tin từ UBND huyện cho biết, trong thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã đến đầu tư các dự án chăn nuôi heo quy mô lớn trên địa bàn. Các trang trại chăn nuôi heo tập trung, với công suất lớn đã hình thành tại các xã như Ea Pô, Cư K’nia, Nam Dong. Những mô hình liên kết chăn nuôi như thế này đều tạo ra nguồn sản phẩm ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đóng góp cho kinh tế địa phương cũng như giải quyết được việc làm ngay tại địa bàn.

Ông Ngô Xuân Đông, Phó Giám đốc Sở NN&PTNNT Đắk Nông cho biết tỉnh hiện có 10 cơ sở chăn nuôi được chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. Hàng năm, các cơ sở này đưa ra thị trường các thương phẩm chất lượng cao, vật nuôi giống, tại địa phương và nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Tỉnh Đắk Nông hiện đang định hình phát triển vùng chăn nuôi tập trung, quy mô lớn. 3 huyện phía bắc là Cư Jút, Krông Nô và Đắk Mil là nơi được quy hoạch cho chủ trương này. Ngoài chăn nuôi, Đắk Nông còn kêu gọi đầu tư phát triển các dự án khác có liên quan như: trang trại chăn nuôi con giống, nhà máy chế biến thức ăn gia súc, nhà máy chế biến phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi, … để phát triển đồng bộ và bền vững ngành chăn nuôi của địa phương./.

Hồng Giang